Ta vare på

26 Oct

Man må ta vare på de man har! Ripp ikke alltid opp i det negative hos en eller flere personer, prøv heller å finne de positive sidene. Ingen er helt perfekt, alle har sine sider, men alle har rett til å bli elsket for den personen han/hun er. Vær positiv til deg og dine, og du skal se at dagene blir mye lysere 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: